Reisi-ja pagasiveo tingimused

1. Üldist
1.1. Eesti Buss OÜ (Vedaja; EB) lähtub reisi- ja pagasiveol reisija ja vedaja vastastikustest õigustest ja kohustustest vähemalt mahus, mis on sätestatud kehtivas õiguses1 – kaasa arvatud hüvitamisel ja abistamisel õnnetuse korral, puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute teenindamisel, pagasiveol, reisi tühistamise või hilinemise puhul. Ratastoolis reisijate teenindamisel võetakse arvesse ka dokumendis „Erivajadustega inimeste teenindamine ühistranspordis“2 fikseeritud soovitusi.
1.2. Käesolevad Tingimused avaldatakse EB koduleheküljel www.eestibuss.ee ja veebipoes http://pilet.eestibuss.ee. EB eeldab, et iga EB reisile pileti ostnud isik on Tingimustega nõustunud.

2. Reisiteenus
2.1. EB Reisiteenuse osisteks on veovalmidus ja vedu.
2.2. Veovalmidusena käsitleb EB kvalifitseeritud bussijuhtide ning nõuetele vastavate busside olemasolu pakkumaks reisijatele sõitmisvõimalust sõiduplaanides ettenähtud peatuste vahel ettenähtud aegadel (liinidel) ning bussides olemasolevate vabade istekohtade ulatuses.
2.3. Veona käsitleb EB kehtivate sõiduplaanide täitmist ja reisijate teenindamist (klienditeenindust) bussidega EB liinidel. Klienditeeninduse juurde kuuluvad sõiduõiguse tuvastamine ja piletimüük bussis, reisijate pagasi vedu salongis või pagasiruumis ning reisiga seotud teavitamine bussijuhi poolt.
2.4. Reisiteenuse juurde kuuluvad teenusekomponentidena
2.4.1. traadita interneti-kohtvõrk (WiFi) bussis,
2.4.2. WC bussis (puudub väikebussides) ning
2.4.3. vahelduvvooluvõrk (220 V) bussis.
2.5. Teenusekomponentide puhul on võimalikud ajutised toimimise tõrked, mis võivad tekkida erinevatel tehnilistel või ilmastikust tulenevatel põhjustel või seadmete vale kasutamise tagajärjel. EB kõrvaldab sellised tõrked esimesel võimalusel.
2.6. Reisiteenust saab kasutada üldistel tingimustel vastavalt EB liinidel kehtivatele piletihindadele (täispilet) või reisijatele pakutavate täiendavate sõidusoodustustega - vastavalt tingimuste p-s 4 sätestatule.
2.7. Ratastoolis reisijaid teenindatakse vajadusel ratastoolitõstuki ning ratastoolikohtadega varustatud bussidega (ratastoolibuss). Ratastoolitõstuki ohutu kasutamise ja ratastooli nõuetekohase kinnitamise bussi salongis korraldab bussijuht.
2.8. Ratastoolis reisijate teenindamine ratastoolibussiga toimub broneeringu põhjal vastavalt eelnevale kokkuleppele ja eeldusel, et EB’l on tehniliselt võimalik suunata soovitud reisile ratastoolibuss koos eriväljaõppega bussijuhiga. Broneerimiseks tuleb saata e-kiri aadressile liiklusjuht@eestibuss.ee ja teatada:
2.8.1. reisija nimi,
2.8.2. kontakttelefon,
2.8.3. ratastooli tüüp,
2.8.4. vajadusel soov kasutada ka tavalist bussiistet,
2.8.5. saatja olemasolu,
2.8.6. reisi lähte- ja lõpp-peatus ning
2.8.7. reisi kuupäev ja kellaaeg.
2.9. Ratastoolikoht tuleb ette broneerida hiljemalt 36 tundi enne soovitud reisi väljumisaega. Broneeringu vastuvõtmise ja kinnitamise kohta saadetakse vastus e-kirjaga.
 

3. Reisiteenusest teavitamine

3.1. Infot EB bussiliinide sõiduplaanide kohta saab:
3.1.1. EB kodulehelt www.eestibuss.ee ja veebipoest http://pilet.eestibuss.ee;
3.1.2. veebilehtedelt www.tpilet.ee ja www.peatus.ee;
3.1.3. Tpileti tasuliselt infotelefonilt 681 3405;
3.1.4. bussijaamadest;
3.1.5. bussipeatustest (korraldab peatuse haldaja);
3.2. Infot piletihindade ja soodustuste kohta saab:
3.2.1. EB kodulehelt www.eestibuss.ee ja veebipoest http://pilet.eestibuss.ee;
3.2.2. veebilehelt www.tpilet.ee;
3.2.3. infotelefonilt 681 3405;
3.2.4. bussijaamade kassadest nende lahtiolekuaegadel;3.2.5. piletimüügi-iseteeninduskassadest;
3.2.6. bussijuhilt.
3.3. Infot reisi- ja pagasiveotingimuste kohta saab:
3.3.1. EB kodulehelt www.eestibuss.ee ja veebipoest http://pilet.eestibuss.ee;
3.3.2. bussist ja bussijuhilt.
3.4. Infot sõiduplaanide erakorraliste muudatuste kohta saab:
3.4.1. EB kodulehelt www.eestibuss.ee ja veebipoes http://pilet.eestibuss.ee;
3.4.2. veebilehelt www.tpilet.ee;
3.4.3. sotsiaalmeediast;
3.4.4. infotelefonilt 681 3405;
3.5. Infot reiside hilinemiste kohta rohkem kui 15 minutit saab:
3.5.1. bussis bussijuhilt;
3.5.2. infotelefonilt 681 3405.
3.6. Tagasisidet saab anda:
3.6.1. e-posti aadressil info@eestibuss.ee;
3.6.2. EB kodulehel www.eestibuss.ee;
3.6.3. telefonil 606 4967 (tööpäeviti kl 8 – 16:30);
3.6.4. postiaadressil Betooni 6a; Tallinn 11415;
3.6.5. sotsiaalmeedias.

4. Reisiteenuse tasu ja soodustused

4.1. EB bussides kehtivad piletihinnad on avaldatud EB kodulehel www.eestibuss.ee ja veebipoes http://pilet.eestibuss.ee, Tpileti veebilehel www.tpilet.ee ning bussijaamades.
4.2. Tasuta sõidu õigus on eelkooliealistel lastel, puudega lastel, sügava puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatjatel.
4.3. EB bussides kehtivad soodustused:
4.3.1. Soodustused Noorte Ekspressides:
 -10% - kliendikaardiga;
-20% - kliendikaardi ning kogutud kilomeetritega3;
-30% - noored kuni 30 eluaastat, eakad T, K, N, L;
-40% - noored kuni 30 eluaastat, eakad T, K, N, L + kliendikaart;
-50% - noored kuni 30 eluaastat, eakad T, K, N, L + kliendikaart + kogutud kilomeetrid.
4.3.2. Soodustused teistel liinidel (v.a Simple Express ja Lux Express):
-10% - mitte vähem kui 0,30 € - kliendikaardiga;
-30% - eakad T, K, N, L ja noored kuni 30 eluaastat L;
-40% - eakad T, K, N, L ja noored kuni 30 eluaastat L + kliendikaart.

4.3.3 Soodustused EB poolt teenindavatel Lux Expressi liinidel:
-40% - eakas üle 60 a;
-10% - noor kuni 26 a (k.a);
-40% - laps kuni 16 a (k.a);
-40% - lemmiklooma pilet.
Lux Expressi liinidel on võimalik lojaalsusprogrammiga PINS koguda reise püsikliendi
soodustuse saamiseks. Lojaalsusprogrammi PINS tasemed on järgmised:
tase (11 - 25 reisi) – 15% allahindlust;
tase (26 - 40 reisi) – 30% allahindlust;
VIP tase (40 + reisi) – 40% allahindlust.
Bussist pileti ostmisel PINSi soodustused ei rakendu.
4.3.4 Simple Expressi liinidel soodustusi ei ole, s.h kliendikaardi ning lojaalsusprogrammi PINS soodustusi.

5. Piletid

5.1. Pileteid reisidele EB bussiliinidel saab osta:
5.1.1. EB veebipoest www.pilet.eestibuss.ee, Tpileti piletimüügikeskkonnast www.tpilet.ee. Kuressaarest lähtuvatele liinidele saab pileteid osta ka võrguaadressi www.bussipilet.ee kaudu;
5.1.2. bussijaamade kassadest ja piletimüügiautomaatidest;
5.1.3. liine teenindavate busside juhtidelt;
5.1.4. suurkliendikaardiga – veebipoest http://pilet.eestibuss.ee ja Tpileti piletimüügikeskkonnast www.tpilet.ee, bussijaamade kassadest ja piletimüügiautomaatidest;
5.1.5. arvega – vastavalt eelnevale kokkuleppele.
5.2. Omandatud sõiduõigust tõendab soetatud pilet, mis võib olla paberväljatrüki või elektroonse koopia kujul. Pileti rekvisiidid peavad olema selgesti eristatavad. Pileti infot sisaldav SMS-teade ei kehti piletina.
5.2.1. Ostetud pilet kehtib ainult piletil näidatud reisil. Piletite müük algab 30 (kolmkümmend) päeva enne bussi väljumist. Piletite müük internetist lõpeb hiljemalt 15 minutit enne bussi väljumist.
5.3. Bussis bussijuhilt ostetud pilet ja tagasi antud raha tuleb kontrollida enne juhi juurest lahkumist. EB’l on õigus jätta hilisemad pretensioonid rahuldamata.
5.3.1. Null-hinnaga piletile lisandub ostmisel interneti piletimüügikeskkonnas 1 € suurune teenustasu.
5.3.2. Kaotatud, rikutud või hävinud piletit ei asendata ja selle maksumust ei hüvitata.
5.4. Kui piletit/sõiduõigust kontrollib bussijuht, liinikontrolör või muu kontrollimisõigusega ametiisik, tuleb reisijal esitada sõiduõigust tõendav dokument (pilet), samuti tasuta sõidu õigust või soodustuse kasutamise õigust tõendavad dokumendid.
5.5. Reisijale müüdud pilet annab reisijale õiguse siseneda bussi piletil märgitud lähtepeatuses ning reisida piletil märgitud sihtpeatuseni. Pileti ostnud, kuid lähtepeatuses bussi sõiduplaanijärgseks väljumisajaks reisile tulemata jäänud reisijale (mahajäänud reisija) müüdud istekoht müüakse järgmisele soovijale.
5.6. EB ei kohustu säilitama mahajäänud reisijale müüdud istekohta. Mahajäänud reisija, kes soovib reisi alustada mõnes lähtepeatusele järgnevas peatuses, saab sõita talle müüdud pileti alusel vaid vaba istekoha olemasolul.

6. Reisiteenusest loobumine

6.1. Bussijaamast/kassast ostetud pilet tuleb tagasi müüa pileti müünud edasimüüjale. Tagasimüümise tingimused kehtestab ja neist teavitab edasimüüja.
6.2. Interneti piletimüügikeskonnas ostetud pilet tuleb tagasi müüa pileti müünud edasimüüjale samas keskkonnas, kust pilet osteti, või kassas. Tagasimüümise tingimused kehtestab ja neist teavitab edasimüüja. Suurkliendikaardiga ostetud pileti tagasi müümine toimub samadel tingimustel, kuid ilma teenustasuta.
6.3. EB veebipoest ostetud pileti saab tagastada veebipoe www.pilet.eestibuss.ee kaudu või helistades infotelefonile 12550.
6.4. Raha veebipoest ostetud pileti eest, millest on maha arvestatud teenustasu 1.00 €, tagastatakse juhul, kui vastavasisuline avaldus on edastatud veebipoe www.pilet.eestibuss.ee tagastamise lingi kaudu hiljemalt 60 minutit enne bussi väljumist. Hilisemaid avaldusi ei rahuldata.
6.5. Raha tagastatud pileti eest kantakse 3 (kolme) tööpäeva jooksul pileti eest maksnud isiku pangakontole.
6.6. Sõidu katkemisel EB bussi rikke korral või muul EBst oleneval põhjusel, tagab EB reisijale kehtiva pileti alusel sihtpunkti jõudmise mõne teise ühissõidukiga.
6.7. Arvega ostetud pileti tagasimüümiseks tuleb pöörduda arve väljastaja poole.
6.8. Reisi teenindav bussijuht pileteid tagasi ei osta.
6.9. Reisi ärajäämisel või katkemisel otsustab EB hüvitamise talle esitatud avalduse alusel.

7. Reisiteenuse kasutamine

7.1. Reisiteenuse kasutamisel peab reisija järgima talle kehtivast õigusest tulenevaid kohustusi, sealhulgas neid, mis on sätestatud Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskirjas.
7.2. Reisijal on keelatud:
7.2.1. tarvitada bussis alkoholi ja narkootilisi aineid ning suitsetada (kaasa arvatud e-sigaretid);
7.2.2. sõita bussis joobes, määrdunud riietes ja häirida kaassõitjaid;
7.2.3. avada või sulgeda aknaid ja luuke ilma bussijuhi loata;
7.2.4. takistada uste avanemist ja sulgumist, piirata bussijuhi vaatevälja;
7.2.5. häirida bussijuhti ning takistada kontrolli õigusega ametiisiku tööd;
7.2.6. lõhkuda, risustada ja määrida bussi ja selle sisustust;
7.2.7. seada ohtu kaassõitjaid, viibida sõidukis rulluiskudel, rulal vms;
7.3. Bussijuhil on õigus bussis suitsetava, reisijaid või juhti häiriva, pagasit või reisi ohustava reisija bussist kõrvaldamiseks kutsuda politsei. EB ei hüvita sellisel põhjusel bussist kõrvaldatud reisija poolt kasutamata jäänud reisiteenust või selle osa.
7.4. Eelkooliealisi (alla 7 aasta vanuseid) lapsi ei lubata reisima üksi, ilma lapse vanema või täiskasvanud saatjata.

8. Leidvara

8.1. EB käsitleb leidvarana reisijate poolt bussidesse kaotatud ja bussidest leitud esemed.
8.2. Kaotatud või leitud esemetega seotud küsimustes tuleb reisijatel pöörduda EB liiklusjuhi poole telefonil 606 4967.
8.3. Leitud esemeid (v.a toiduained) säilitatakse ühe (1) kuu jooksul alates leidmisest.

9. Pagasivedu

9.1. Reisijal on õigus tasuta vedada bussi salongis käsipagasit, mille kolme mõõtme (kõrgus + laius + sügavus) summa ei ületa 150 cm ja pagasi kogukaal 30 kg. Käsipagas tuleb asetada bussi lae all asuvasse riiulisse, istme alla või võtta sülle. 
9.2. Käsipagas ei tohi ohustada ega segada teisi reisijaid ega rikkuda nende riideid ja bussi salongi. 
9.3. Bussi salongis veetava käsipagasi eest vastutab reisija. 
9.4. Reisijal on õigus vedada bussi salongis väikeloomi. Väikeloomi tuleb hoida kogu reisi jooksul selleks kohaldatud suletavas kandamis (puuris, kastis, kotis, akvaariumis). Koerad peavad olema lühikese rihma otsas ja kandma suukorvi. 
9.5. Reisija tohib kaasa võtta väikelooma tingimusel, et loom ja tema vedamiseks kasutatav kandam on puhtad ning loom ei ohusta ega sega kaasreisijaid. Kandam ei tohi bussi salongis takistada ega häirida reisijate liikumist ja istumist. Väikeloomaga reisija on bussijuhi nõudmisel kohustatud istekohta vahetama. 
9.6. Väikeloomaga reisimisel tuleb koha kindlustamiseks ja selle kasutamiseks reisijal osta väikeloomale täispilet. Nägemispuudega reisija juhtkoer sõidab tasuta. 
9.7. Bussi salongis veetava väikelooma eest vastutab reisija. 
9.8. Reisijal on õigus bussi pagasiruumis vedada pagasit kuni 2 ühikut, kusjuures ühe ühiku kolme mõõtme ei ületa 150 cm ja kogukaal 30 kg, samuti eripagasit. 
9.9. Bussis ei ole lubatud vedada pagasit ja käsipagasit, mis sisaldavad keelatud pagasiks liigituvaid aineid ja esemeid: radioaktiivseid, lõhke-, mürk-, sööbe-, tuleohtlikke, lehkavaid ja määrivaid aineid, samuti bussi määrivaid või kahjustavaid aineid ja esemeid. 
9.10. Bussi pagasiruumis ei ole lubatud vedada pagasit, mis sisaldab hinnalisi elektroonikaseadmeid (sülearvuti, fotoaparaat, mobiiltelefon vms), münte, väärtpabereid, kulda, hõbedat, juveele, kunstiteoseid või muid väärtasju. Reisija on kohustatud võtma sellise pagasi käsipagasina bussi salongi. 
9.11. Eripagasina käsitleb EB jalgratast, lapsevankrit või -käru, rula, suuski, kelku, lume-, purje-, laine- või veelauda, muusikainstrumenti, golfikotti, kalastamis-, sukeldumis- või surfivarustust vms. 
9.12. Eripagasit võetakse veoks bussi pagasiruumi eeldusel, et pagasiruumi on mahtunud ja paigutatud kogu eripagasita reisijate pagas. Mitme eripagasi puhul paigutatakse kõigepealt esimesena tulnud reisija eripagas. 
9.13. Eripagas ei tohi määrida ega kahjustada bussi sisemust, teiste reisijate pagasit ega eripagasit. Kõik bussid on varustatud vähemalt 2 eripagasikattega, mille kasutamise juures abistab bussijuht. 
9.14. Eripagas tuleb vedamiseks ohutult pakkida või osadeks võtta (näiteks on soovitav jalgrattal ära võtta esi- ja tagaratas, alla lasta lenkstang ja sadul ning küljest keerata pedaalid jne). 
9.15. Eripagasikohti ei broneerita, eripagasi veoks vastuvõtmine sõltub reisi teenindava bussi pagasiruumi suurusest. 
9.16. Eripagasiga rühmareiside ja lisaküsimuste puhul tuleb saata e-kiri aadressil info@eestibuss.ee
9.17. Pagasi ja eripagasi paigutamisel pagasiruumi ja sealt väljavõtmisel tuleb reisijatel järgida bussijuhi korraldusi. Reisijatel on keelatud avada ja sulgeda bussi pagasiluuke. 
9.18. Pagasi ja eripagasi võtab bussi pagasiruumis vedamiseks vastu ja väljastab sealt bussijuht. 
9.19. EB vastutus pagasi eest algab hetkest, kui bussijuht on reisijalt pagasi ja eripagasi pagasiruumis vedamiseks vastu võtnud ja lõpeb hetkega, kui bussijuht on selle reisijale väljastanud. 
9.20. EB ei vastuta pagasiruumi võetud pagasi eest, mis sisaldab p-des 9.9. ja 9.10. loetletud esemeid. 
9.21. Bussijuhi poolt bussi pagasiruumis vedamiseks vastu võetud pagasi või eripagasi kahjustumisest või pagasiruumist kaotsiminekust tekkinud kahju korral hüvitab EB kuni 160 € reisija poolt esitatud ostutšekkide või muude, vedamiseks vastu võetud esemete väärtust 
piisaval määral tõendavate dokumentide alusel. Seda summat ületavate või piisavalt tõendamata nõuete puhul jätab EB endale õiguse kahjuhüvitamisest keelduda. 
9.22. EB ei võta liini teenindades bussiga vedamiseks vastu pagasit, eripagasit ja käsipagasit, mis ei kuulu ühelegi sama bussiga reisivale isikule (saatjata pagas). EB ei aktsepteeri nõudeid, mis puudutavad saatjata pagasit

Liiniveo tingimused

MEIE SÕBRAD